Pomoc Unijna

Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej – Małopolska Tarcza antykryzysowa

Firma Hair Eden Urszula Buczak-Bednarczyk uczestniczy w projekcierealizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie CentrumPrzedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakietprzedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanymprzez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwamałopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma otrzymała grant…